Een stabiele lichaamstemperatuur in pre-, peri- en postoperatieve fase is een kritisch element in het voorkomen van complicaties tijdens of na anesthesie. Volgens een statement van the American Society of Anesthesiologists (ASA) is een perioperatief temperatuurmanagement een cruciaal gegeven in een positieve chirurgische outcome. Vooral bij complexe chirurgie met langdurige anesthesie is er een substantieel risico op hypothermie. Het Mennen normothermieprincipe biedt substantiële hulp in een beter beheer van de lichaamstemperatuur bij chirurgische patiënten.

De Allon unit controleert en corrigeert de temperatuur van uw patiënt

De mobiele Allon-unit is het hart van het Mennensysteem en controleert de temperatuur van uw patiënt doorheen alle stappen van het chirurgisch proces. De anesthesist stelt de gewenste kern- én oppervlakte temperatuur in. Sensoren op het lichaam geven feedback en de Allonunit regelt permanent de temperatuur. De algoritmegestuurde pomp past permanent de temperatuur aan van het water dat circuleert doorheen de Thermowrap die de patiënt draagt.

Stuur een e-mail voor meer info

De Thermowrap als integraal deel van het Allonsysteem

Deze wraps zijn ontwikkeld als geïntegreerd onderdeel van het ganse Allonprincipe. Zij zijn beschikbaar in diverse vormen en maten, van kleine kinderen tot volwassenen. Een Allonwrap vormt als het ware een kostuum omheen de patiënt en werkt samen met sensoren die kern- en oppervlatetemperatuur doorseinen aan de processor in de centrale unit. Deze regelt onmiddellijk de temperatuur van het circulatiewater in de wraps.

Stuur een e-mail voor meer info