Lumenis is wereldleider in het domein van minimaal invasieve chirurgie en wordt overal erkend voor zijn expertise in lasertechnologie. Lumenisontwikkelingen hebben doorheen de jaren talloze technologische en klinische gouden standards gezet. Lumenis heeft oplossingen bedacht voor onbehandelbare situaties en heeft bestaande behandelmethodes gerevolutioneerd. Lumenis is een compromisloze innovator die inspeelt op de noden van een steeds ouder wordende bevolking binnen onze moderne gezondheidseconomie.

Lumenis Holmium Laser Solutions

Lumenis is een voorloper inzake ontwikkeling en toepassing van Holmium laserchirurgie. Meerbepaald inzake prostaatenucleatie (HoLEP) is er intussen een imposante referentielijst met installaties én klinische publicaties: 100 actieve HoLEP chirurgen in UK; 45 centra in Spanje; 40 centra in Frankrijk; 65 High power systemen in Duitsland; 17 gerandomiseerde HoLEP klinische studies met Lumenis holmium laser ("meer dan bewezen klinische validatie" van HoLEP techniek met Lumenis lasers - Peter Gilling)

Stuur een e-mail voor meer info

Meer mogelijkheden met Lumenis Co2 lasers

De AcuPulse laserfamilie is een reeks toestellen waarmee u uw chirurgische mogelijkheden aanzienlijk kunt uitbreiden. Mede de brede range van gespecialiseerde accessoires maken de AcuPulse een flexibele en rendabele investering.

Met de AcuPulse heeft u een toekomstgericht en altijd upgradebaar toestel ter beschikking dat u zal helpen uw horizon te verbreden.

Stuur een e-mail voor meer info