Omschrijving

WANADES T is een desinfectiemiddelconcentraat voor de desinfectie en reiniging van badkuipen op klinisch en therapeutisch gebied en voor andere
niet-invasieve medicinale producten. 

WANADES T is aldehyde- en fenolvrij. Het product werkt op basis van quaternaire ammoniumverbindingen en beschikt over een uitstekende materiaalcompatibiliteit alsmede uitmuntende corrosievertragers.

Toepassingsgebied vlg. MPG:
Desinfectie en reiniging van badkuipen op klinisch en therapeutisch gebied en voor andere niet-invasieve medicinale producten.

Gebruik:
Handmatige desinfectie:
Desinfectiemiddel in de gewenste concentratie in een geschikte recipiënt bereiden. Op grond van nevelgevaaz of aërosalgevaar, eerst vullen met
water en daarna concentraat toevoegen. Bad incl. badrand desinfecteren, waarbij u let op volledige bevochtiging van de vlakken. Inwerktijd in acht
nemen. Gedesinfecteerde vlakken na afloop van de inwerktijd met helder water naspoelen.

Bij automatische doseertechniek:
bad grondig uitspoelen met desinfectiemiddel uit doseerinstallatie; vlakken incl. badrand schoonvegen met droogdoek gedrenkt in desinfectiemiddel,
waarbij u let op volledige bevochtiging van de vlakken. Inwerktijd in acht nemen. Gedesinfecteerde vlakken na afloop van de inwerktijd met helder
water naspoelen. 

Aanwijzing: bij sterk vervuilde badkuipen een aanvullende reiniger gebruiken op basis van niet-ionische tensio-actieven.