Privacy statement

Gebruiksvoorwaarden.

Deze website is eigendom van Arseus Medical/Van Hopplynus Ophtalm. De toegang tot of het gebruik van deze website valt onder de volgende Gebruiksvoorwaarden (GV). Bij toegang tot of gebruik van deze website aanvaardt u de Gebruiksovereenkomst. Wanneer u de GV niet aanvaardt, hebt u geen toegang tot deze website.

Auteursrecht.

De volledige inhoud van deze website is eigendom van Arseus en is bijgevolg auteursrechtelijk beschermd. Deze inhoud mag in geen geval noch zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Arseus Medical/Van Hopplynus Ophtalm worden gekopieerd, behalve voor niet-commercieel, individueel gebruik en mag ook daarna niet worden gekopieerd, gereproduceerd of op een andere manier verspreid. Uitgezonderd zoals hierboven uitdrukkelijk vermeld, mag u de informatie, teksten of documenten op deze website volledig noch gedeeltelijk kopiëren, weergeven, downloaden, verspreiden, wijzigen, reproduceren, opnieuw publiceren of opnieuw verzenden via elektronische weg of op papier, noch afgeleide werken creëren op basis van zulke beelden, teksten of documenten. Elke kopie van dit document, of deel ervan, moet deze vermelding van auteursrechtelijke bescherming bevatten evenals alle andere vermeldingen inzake eigendomsrechten.

Handelsmerken.

Tenzij anders vermeld zijn alle productnamen handelsmerken van Arseus Medical/Van Hopplynus Ophtalm, zijn filialen of aanverwante bedrijven. Het gebruik van deze handelsmerken is uitdrukkelijk verboden en houdt een schending in van de wetgeving inzake auteursrecht en handelsmerken.

Schade.

Bij toegang tot deze website stemt u ermee in om Arseus Medical/Van Hopplynus Ophtalm te vergoeden voor alle schade als gevolg van de schendingen door u van deze GV.

Inhoud.

Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Arseus Medical/Van Hopplynus Ophtalm kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade, waaronder indirecte of bijkomende schade, die het gevolg is van de toegang tot, het gebruik van deze website, of het onvermogen om deze website te gebruiken of fouten in of weglatingen van de inhoud ervan. Arseus Medical/Van Hopplynus Ophtalmwijst alle verantwoordelijkheid af voor zowel de inhoud als de aard van websites van derden die aan deze website zijn gekoppeld.

Wetgeving.

Deze Gebruiksovereenkomst en uw gebruik van de website vallen uitsluitend onder de Belgische wetgeving. Alle geschillen die het gevolg zijn van deze Overeenkomst moeten voor de rechtbanken en hoven van Brussel worden behandeld.

Slotbepalingen.

Indien een bepaling van deze Overeenkomst onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar is, heeft deze bepaling geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de andere bepalingen. Arseus behoudt zich het recht voor om de GV en de inhoud van de website op elk ogenblik te updaten.