FAQ

Tevredenheid

Arseus Medical - driving superior care. Die stelling willen we elke dag waar maken voor zorgverleners en patiënten. Uw mening betekent daarbij heel veel voor ons. Met uw feedback kunnen we onze diensten en producten verder optimaliseren en gaan we samen een stap verder, richting superieure zorgverlening. 
Daarom vragen we u deze korte vragenlijst (duurtijd <1minuut) in te vullen. 

https://forms.gle/8jGoWtWTeB5hM4on6

Mocht er zich een kwaliteitsprobleem voordoen, dan vragen wij u om dit onmiddellijk door te mailen naar onze kwaliteitsverantwoordelijke: quality@arseus-medical.be. Onze interne Quality Coördinator ontvangt deze mails en zal de klacht onmiddellijk registreren en de nodige acties ondernemen. Afhankelijk van het type probleem kan dit één of meerdere van volgende zaken zijn:

  • Informeren van de leverancier
  • Melding aan het FAGG
  • Stock in quarantaine plaatsen
  • Andere klanten informeren

Elke klacht wordt steeds opgevolgd door de Quality Coördinator tot volledige afhandeling ervan.

Jammer genoeg gebeuren er af en toe zaken die niet horen. U heeft een verkeerd artikel of verkeerde hoeveelheid ontvangen, de prijs is niet correct, het toestel is beschadigd,… Uiteraard kan u ook bij ons terecht met uw klachten. Wij trachten deze zo snel en correct mogelijk af te handelen. Binnen de kantooruren wordt de klacht nog diezelfde dag of uiterlijk de werkdag nadien door de Customer Service geanalyseerd die naargelang het type klacht de desbetreffende acties zal ondernemen en verder opvolgen tot volledige afhandeling ervan.

Voorbeeld 1 - Prijs op factuur stemt niet overeen met afgesproken prijs

Customer Service zal nakijken of de klacht gegrond is. Indien de prijs op de factuur inderdaad niet correct blijkt te zijn, zal de Customer Service-medewerker een intern klachtenformulier aanmaken. Dit wordt, samen met het nodige bewijsmateriaal, ter goedkeuring voorgelegd aan de Commercial Operations Manager die het voor akkoord ondertekent. De Customer Service-medewerker zal ofwel een directe creditnota opmaken voor het prijsverschil ofwel een volledige her-facturatie doen.

Voorbeeld 2 – Verkeerd artikel en/of verkeerde hoeveelheid werd geleverd

Customer Service zal nakijken of de fout intern gebeurde bij de ingave van het order of dat er een fout gebeurde in het magazijn bij het picken van het order. In het eerste geval zal de Customer Service-medewerker een intern klachtenformulier aanmaken. Dit wordt, samen met het nodige bewijsmateriaal, ter goedkeuring voorgelegd aan de Commercial Operations Manager die het voor akkoord ondertekent. De Customer Service-medewerker zal zorgen dat de fout rechtgezet wordt (ophaling en/of nalevering van de artikels). In het tweede geval wordt er een klachtenformulier opgemaakt naar ons magazijn die de klacht binnen de 3 werkdagen verder zal onderzoeken en waar nodig rechtzetten.

In beide gevallen is de Customer Service-medewerker verantwoordelijk voor de volledige opvolging & afhandeling van de klacht.